Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorlogsstoomschip nauwkeurig naar 't beramen

van éénen kleinen man daar midden in,

die kent elk scheepsdeel en elk man, bij namen,

scheeps lijf en ziel, en doet gansch naar zijn zin 't kleinste rad gaan, 't lijf door de ziel beheerend ? En is daar niet gehoorzaamheid gewin

van macht ? Wanneer commando van 't regeerend hoofd, zelf gewis en klaar, snel wordt tot daad door vlug begrip en tucht der mannen, eerend

des meerdren woord, en door correcten staat, tot in 't kleinst deel, der machtige machinen, die scherpe zorg in strenge reinheid laat ?

Veel kennis zal den dwaze zoomin dienen als een ontredderd schip veel wind of stoom, maar door des wijzen geest wordt al 't geziene

zuiver weerkaatst, als bloemen aan den zoom van effen water, — 't is een land herbooren daaronder, rijk en stil, en als een droomgedachte teeder, daar 't een zucht verstooren kan, — maar het komt weer eeven rein weerom zoodra rust is. En er ging niets verlooren

van al dat groen en rood en geel, van kromme stengeltjes en fijne bloemsieraden, zuiver in 't blank der diepe luchte-kom.

Hier kan geen veelheid van ontvangen schaden, een heil'gë orde dwingt wat haar ontmoet tot d'eigen wet. Zij grijpt de ware draden

Sluiten