Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GUIDO GEZELLE

DE BEOMME

Een blomme stond te groeien die van Gods eigen hand, om prachtiglijk te bloeien, op de aarde wierd geplant. Zij stond daar bij de beke die met heur klaren vloed door heel de groene streke de blomkes groeien doet.

Tioaf Vwam <ip zorme s more

en zocht met heuren straal, vol teêrheid en vol zorgens, den schoonen blommestraal. Half toe en half ontloken zoo stond de blomme daar, ootmoedighjk gedoken, in 't loover rondom haar. 'Noch bie noch kwade dieren en dorsten deze blom genaken of ontsieren heur ongeschonden rom. Een Maged teêr van zinnen die wierd de blom gewaar

Sluiten