Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vlaamsche tale is wonder zoet, voor die heur geen geweld en doet, maar rusten laat in 't herte, alwaar, ze onmondig leefde en sliep te gaar, tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank, te monde uitgaat heur vrijen gang! Wat verruwprachtig hoortooneel, wat zielverrukkend zingestreel, o vlaamsche tale, uw' kunste ontplooit, wanneer zij 't al vol leven strooit en vol onzegbaar schopnzijn, dat, lijk wolken wierooks, welt uit uw zoet wierookvat!

Gij zegt dat 't vlaamsch te niet zal gaan : 't en zal!

dat 't waalsch gezwets zal boven staan: 't en zal! Dat hopen, dat begeren wij : dat zeggen en dat zweren wij : zoo lange als wij ons weren, wij : 't en zal, 't en zal, 't en zal!

Uit : Gedichten, Gezangen en Gebeden en Kleengedichtjes

Sluiten