Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H- » ■- "ff

JACOB ISRAËL DE HAAN

UIT : SABBATH. II.

Heilige Dag, die na zorgvolle week Als een Vriend komt in onze schoone woningen Van de armsten ónzer maakt Gij rijke koningen Waar wij ballingen zijn van streek tot streek.

Heilige Dag, uw klare luister spreidt

Over alle dagen een teedre gloor

Van Schoonheid en uw Licht blinkt eeuwig door

Het Duister, dat zich over ons Volk. breidt.

Ik bleef niet trouw. Mijn lusten zijn gedwaald Langs al verboden wegen, maar ik keer Moede van lust en verboden begeer Naar de schoonheid, die van uw luister straalt.

Toen ik een jongen was, deed mij zoo vreugd Iedere week uw tederverwacht komen. Al jeugd vergaat. Dichters houden hun droomen Eeuwig levend, schoóner dan hunne jeugd.

Ik, een Dichter, wil uwe Schoonheid prijzen Sabbath, mijn Vriend, God moge mij vergeven En mijn vrienden de dwaling van ons leven Om 't reukoffer van mijn geurige wijzen.

Sluiten