Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Holland is heerlijk in den zachten zomer

Als alle dagen bont-bloeiend zijn, geurig

Van rozen en van lichte vreugden kleurig,

Gij waart, mijn Vriend, zonniger en nog schooner.

Onder uw zonnevleugels vinden rust De vernederden van mijn volk. Verslagen Dwalen zij mateloos. Maar na zes dagen Stilt Gij hun leed en geeft hun vrede en lust.

En in den Winter, als de dagen duister Schemeren over deze lage landen Eiet Moeder vroeg de Sabbathlampen branden En bracht in huis eenen feestlijken luister.

Zij brak het heilig brood, en naar het Licht 'Hief zij heur handen, zeegnend uitgespreid, Dan was de heilige rust ingewijd, Er bloeide een vreugd over Moeders gezicht.

Tedere blos over haar bleeke wangen,

De Sabbath komt. Nu rust al zorg en werk

Vader en ik gingen naar onze kerk

Hem, die dezen dag schiep, danken met zangen.

Heerlijkst van al is 't heuglijk Sabbathlied, Geen Hollandsen lied is zóó wonder van wijs Noch één van David Jonathan tot prijs Schoon als dit van Alkabitz den Eeviet.

Ik weet geen gedicht zóó rijk van verlangen : ,,Die ons plundren wilden de grove horden Zullen geslagen en geplunderd worden Spot voor volkren en buit voor vogels hangen.

Sluiten