Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ben ik dan niet een goed mensch geweest, Was ik niet vroolijk en vierde ik niet feest

Voor ellende onbevreesd,

Schoon . . o zoo bedeesd, Zoo bedeesd.

Was dan mijn diepste ziel niet vol van muziek Hel-hooge muziek Een klaar cantiek, Dat ik dacht te maken eens tot een tempel van geluid Om mij heen, voor gevoel'ge, meevoelende menschen Wat de menschen wenschen Een wonder-zoete buit Maar 't is nu alles uit. . . uit... uit. . .

Speelt nu geen vroolijken feest-deun meer Want alles doet mij zeer, Want alles doet mij zeer .... Laat nu het lied der rouw weerkinken Ik voel mij zinken Ik voel mij zinken . . . Zal het zijn morgen, dat ik val, of eer ?

Komt er nieuw licht ? Strak staat mijn gezicht Op de eeuwigheid gericht.

Klachten, versmoort u, en Hoop, o vlied: Menschen begrijpen mijn droefenis niet.

Vaarwel, droef jaar... Ik staar . . . Ik staar . . .

Sluiten