Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoone droom ! Hier, bij die Nethe, zacht het hoofd ter ruste leggen en verzinken in die diepe,

blauwe en groene, oneindigheid .... niet meer denken, niet meer droomen, niet gevoelen, niet beminnen, zwaar van 't borlend sap der aarde,

dat u loom in de aadren glijdt.

En met hjf en ziel vergroeien in dat zielloos plantenleven ; onder.sneeuw en ijs gedoken,

slapen er, den winter rond, om eens, door de lente ontzwachteld, als een reus weer op te rijzen, rijk van 't diep en krachtig leven

van den milden moedergrond.

WOEUWE-DAE

Van alle gulden heuvelkammen kentelen lijnen, die lenig naar elkander wentelen

te zamen vloeiend in het dal, als fijne ideeën, die heur draden mengelen, uit elke geesteshoogte, en samenstrengelen

tot één harmonischen gedachtenval.

Van alle verre kruinen wellen wateren, die speelsch in spiegelklare beken klateren,

saambcrlend in de lage kom, als krachten, die het zwellend hart doorstroomen, uit diepte en uiteinde aderend aangekomen,

en alle kracht opslurpend van rondom.

Sluiten