Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. OTTEN

GRIJZE AVOND

De duiven kirren regen; De zon is heengevlucht. Er komt geen zucht gezegen Door nevlen-zware lucht.

Alwaar de rozen rijzen Op graceHjken stam, Is elke bloem in 't grijze Een stille, bleeke vlam.

In langerekte reken Dichte anjelieren staan; Op grazen perkje bleeken Wat vlokken rozenblaên.

Het ziet al vreemd en teeder In eendren avonddroom, Een vroeggeel blad druilt neder Van uit den pereboom.

De rust is allerwegen Rond mijnen schoonen tuin, De duiven kirren regen : De nacht zal droevig zijn.

Sluiten