Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Vreemd is 't denkbeeld (vaders beef stem Lokt ons weêr tot bij hem zitten) Dat onze oudste in groene bosschen Nu wat uitblaast van de hitte —"

En ten oorlog op wou trekken. Hebben we eerst daarna begrepen; Zuchtend nog weet de aartsverteller Ons, zichzelf ook, meê te slepen....

Zus! hoort ge ook die sneeuw nog piepen Onder prettig vlugge stappen ? Oók nog vaderliefs vertei-stem ? En ons vragen ? en ons snappen ?

„Al zoo laat 1" verbaast zien 't drietal, Opgeschrikt uit riddertijden; Donker-iets tikte op de ruiten — Vliegens naar de deur wij beiden!

Jip, wiens kop zoo stil genoeglijk

Op „den baas" zijn voet gerust heeft,

Jip ons na! al->overstemmend

Tot „de vrouw" zijn vreugd gepust heeft.

„Vriest het hard ?" vroeg 'k ; mof en boa Aarden 't antwoord langs mijn wangen, Die na 't vleugje winteradem Moeder'» warmen kus ontvangen.

De eene hand in die van manlief De and're op Juniors polka-baren, Krijgt de huisvrouw zusjes voorzorg „*t Kooltje al in de stoof 1" te ontwaren.

Sluiten