Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een klare kreet! één gulden stroom ...

En — rijk-getooide bruid —

Sprong d' aarde lachend uit haar droom

En wreef zich d' oogen uit; —

Haar wimpers drupten edelsteen

En starend bleef zij staan,

Of aan haar rillend wezen een

Mirakel was gedaan!

En wadend door haar heerlijkheid

En badend in zijn gloed,

Schudt zij haar lokken los en schrijdt

Haar bruidegom temoet.

En 't bloeit alom en barst en bot, —

't Deint al en deunt en dicht....

Gekomen is,—heb dank, o God !—

Het schoone, schoone licht.

(Uit: „Voorjaar".)

Sluiten