Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H fl

NICO VAN SUCHTELEN

y . =y

DE STORTSTROOM

De stortstroom die de bergen af komt springen, Vergruist de rotse' en vult zijn bedding aan Met zand en puin, tot bij in nieuwe baan Zich zei ven dwingt den kronkelloop te wringen.

Zoo glijden door de tijden alle dingen Rusteloos voort en voeren almaar aan Wat hen vervormt, en elk vernieuwd bestaan Schept weer zichzelf uit de eigen wisselingen. .

Zoo draagt een ziel en voert gedragen mee Wat zij van 't leven brokt, richtend gestadig Zichzelf naar wat zij stapelde in haar diep;

En zoo de volkren die hun wendloos wee Chaotisch wentlen, tot ze eens wonder-dadig Deven in Vreugd die 't eigen L,eed hen schiep.

UTT: ZONNEZEGE

Froh (de zonnegod) heeft zijn burcht in Asgard verlaten en het windros bestegen om Gerda (de aarde) uit naar wintergevangenschap te gaan verlossen; door het vurig glanzend luchtruim rijdt hij het wolkenleger te gemoet dat de aarde omsloten houdt

Maar na een wijle werd het vuur een woud Van vlamboomen; hun stammen waren goud En rood beneden en daarboven woof Hun kroon een koepel van bruin-blinkend loof.

Sluiten