Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÉLÈNE ZWARTH

STERREN

O de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd,

Waar 't geloof met zijn kindervertrouwen mij een hemel

eens had beloofd, Als deze oogen zich sluiten voor eeuwig en dit lijf wordt

ten grave gebracht, O de stüle onbegrijplijke sterren! o 't mysterieënheir

van den nacht!

Eief, de dag is zoo druk en zoo nuchter, zoo voor 't kleine

en voor 't stofflijke alleen, En de menschen verloochnen hun ziel en naar 't eeuwige

leven vraagt geen. Kom met mij waar de heüige nacht met haar oogen van

sterren wenkt, Waar een adem van liefde ons omzweeft en de Hoop met haar beker ons drenkt.

Eief, eens zullen wij sterven, wij beiden, wij samen of

ieder alleen,

En het graf is zoo diep en de hemel zoo hoog en of God

leeft weet geen. En 'k heb niets dan de stem van mijn hart, die mij

't eeuwige leven belooft, En de heilige onsterflijke sterren, hoog boven mijn sterfelijk hoofd.

Sluiten