Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AVONDEN

Wie geeft dat tusschen U en mij Geen schaduwval, geen scheiding zij, Zoodat uw vol aanwezig-zijn, Mijn dagen weze een zonneschijn ?

Die maar één avond zeggen mocht: Ik heb den Heer alléén gezocht In woorden, daden en gedacht: Hem waar' de hardste peluw zacht.

Maar hoe kan komen zielerust Op een' die wandelt schuldbewust En niet in luidtse vreugd vergeet Wat diepe zielestem verweet ?

En dan die duizend dingen die Ik zelf niet wete, zelf niet zie, Maar maken dat ik, droeve kind, Uw vaderlijken troost niet vind !

Ach geef dat, tusschen U en mij, Geen schaduw meer, geen scheiding zij; Uw wolkelooze aanwezigheid Mijn dagen met haar licht verblijd'!

(Uit: Omheinde Hoven.)

Sluiten