Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ■

TOTIUS (Dr. J. D. DU TOIT)

J y

DIE OS

Hoe rustig stap hij aan die edel jukgediert! hoe waggel hij die kop met horings swaar gesierd en stevig ingestrop !

Hoe rustig stap hij aan so sonder tuiggetooi, met matte dowwe plof; sijn vel trek plooi op plooi rondom die breë skof.

So stap hij rustig aan vol kalme majesteit en ongesmukte prag — beeld van stils wij endheid èn selfbewuste krag.

Steeds stap hij rustig aan met rustelose drang, bij kou en sonnegloed ; maar snags versnel sijn gang om dagversuim te boet.

Sluiten