Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BALTHAZAR VERHAGEN

B ■

LATE HERFST

Dit zijn de dagen van oneind'ge schemeringen, Waarin zich de uitgeputte zon nog moeizaam richt

Naar hemel-hoogten vol van lent'herinneringen,

Maar, van de kimme nauw gerezen, glansloos zwicht

Voor d'adem van den stroeven Dood, die alle dingen In kflle misten hult. . . Het herfstgeblaarte hgt

Verschrompeld onder dorre twijgen . . . en geen zingen, Of geene kleur in 't naad'ren van het Jaargericht.

Dit is de doffe tijd van 't uitgebloede leven, Van 't flauwe staren uit lang droog-geweende oogen, Van het in vriendschap en veel warme liefd'

verkillen...

Een tijd, om alle schoone droomen prijs te geven. Vernietiging van allen arbeid te gedogen,

Om niets, niéts meer te kunnen en niéts meer te

willen...

Sluiten