Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Zomersche morgenlicht Spint om heur opgericht, Bhj lachend aangezicht

Stralenden glans, 't Wuiven der winden, 't Hup'len der hinden,

Glinsterend golvenspel,

Flonk'rende dagkapel, Wiegende wingerddracht, Adelaars vleugelkracht, Al wat op aarde leeft,

Al wat extatisch streeft, Hoog in den hooge, Rhythmisch bewogen,

Dansend bestaat : 't Wordt in heur voeten en handen herboren, Bn, in den roes van den Rhythmos verloren,

Danst zij de maat, Waarop Apollo's verkoren gezelle, Terpsichore, haar het harte doet zwellen !

(Uit: Nachtwaken

Sluiten