Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de aarde, 'dat hij bade in 't warme bad

van deze waetren : zij was 't, die dit hemd

hem woef, gespannen aan zijn breede borst

en strekkend aan de knieën, die een schelp

waren aan beide beenen, boven 't staan

en 't rillen van de kuiten, naakt en hard ;

— zooals hij stond, recht, aan. den platten plecht

van zijn azuren schip, het donkre hoofd

op 't strekken van den nek; zijne éene hand

om 't haken van den leeuwen-klauw; de vuist

der andere om den schrikkeHjken knots

die rustte in zijn gerustheid, maar gedwee

kon kloppen, rusteloos . . ÜPt-vE

(Uit: Interludiën.)

Sluiten