Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder die vormen van tweegevecht is het boksen — met het worstelen — een der meest natuurlijke. Wordt bij het schermen nog gebruik gemaakt van een hulpmiddel, het blanke stoot-, steek- of houwwapen, bij het boksen tracht men den tegenstanstander buiten gevecht te stellen en zich zelf te verdedigen met het natuurlijke wapen, de vuist. Met opzet wordt hier gezegd „den tegenstander buiten gevecht te stellen en zich zelf te verdedigen." Immers het komt ons voor dat de naam „ verdedigingssport"ongelukkig is gekozen. Het moge zeeridealistisch klinken, dat men zijne lichamelijke behendigheid eventueel alléén zou willen gebruiken ten einde zich zelf te verdedigen en nooit iemand anders aan te vallen, men moet niet vergeten — en dit geldt evengoed bij de beoefening van sport als bij het gevecht— dat verdediging op den duur moet leiden tot de nederlaag. En het is ons toch, ook bij sportbeoefening, om de overwinning te doen! Daartoe moeten we aanvallen en tot dien aanval zullen we des te eerder besluiten, naarmate wij meer vertrouwen kunnen op onze vuisten, op onze beenen, kortom op ons zelf, zoowel in den aanval, als, zoo noodig, bij de verdediging. Het boksen bevordert dan ook juist dat zelfvertrouwen, dat ons te pas kan komen daar, waar men, zonder over eenig ander hulpmiddel te beschikken, tegenstanders onschadelijk moet maken. In dit opzicht is het boksen een bij uitstek practische sport en overtreft het als zoodanig het schermen.

In dit verband zij nog eens herinnerd aan de verhalen van Engelsche soldaten, goede boksers, die, in de nauwe loopgraven belemmerd in het gebruik van hun geweer als steekwapen, dit wegwierpen en met hunne tegenstanders een partijtje gingen boksen met de bloote vuist, nu niet meer als sport, doch op leven en dood.

Het spreekt wel vanzelf, dat het beoefenen van vechtoefeningen als sport moest leiden tot het toepassen van hulpmiddelen, die het gevaar voor ernstige verwondingen moesten uitsluiten. Terwijl bij het schermen daartoe maskers en handschoenen worden gebruikt en steekwapens van een dopje zijn voorzien, gebruikt men bij het boksen sterk opgevulde handschoenen. Het gebruik van groote, dik-opgevulde handschoenen breekt de kracht van den stoot, zoodat deze veel minder of in het geheel

Sluiten