Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. BOKSEN.

Boksen is een strijdwijze, waarbij men gebruik maakt van de vuisten (Engelsch boksen) of van vuisten en voeten (Fransch boksen) als wapens.

Deze handleiding behandelt het Engelsche boksen.

VECHT- EN SPELBOKSEN. Men kan op twee wijzen boksen:

le. Met het doel den tegenstander zoo spoedig mogelijk buiten gevecht te stellen;

2e. Met het doel elkander nuttig en aangenaam bezig te houden, doch elk pijnlijk treffen te vermijden.

Het eerste is het eigenlijke vechtboksen, waarbij men er in hoofdzaak op bedacht is, den tegenstander op de meest kwetsbare plaatsen (v.n.1. de kinzijden en de maagstreek) zoo hard mogelijk te treffen en te beletten, dat hij die punten treft.

De tweede wijze van boksen is veel meer een spel, waarbij het doel is den tegenstander zooveel mogelijk te treffen zonder hem te kwetsen en zelf zoo weinig mogelijk getroffen te worden.

Vergelijken we het boksen met het sabelschermen, dan komt het vechtboksen overeen met het strijden met den scherpen vechtsabel, het spelboksen met het schermen met den lichten sportsabel. In de eerste wijze van boksen zijn de handen dan ook niet of dun bekleed, bij het spelboksen zijn ze zóó bekleed, dat de kans op een pijnlijk treffen tot een minimum wordt beperkt. Als zuiver sportieve oefening komt het spel-, voor wedstrijden het vechtboksen meer in aanmerking.

Deze handleiding bedoelt in de eerste plaats te zijn een handleiding voor den spelbokser. In de tweede afdeeling zal nader over het vechtboksen worden gehandeld.

HET TREFVLAK.

Trefvlak is het lichaam boven den gordel en het hoofd, uitgezonderd rug, nek en achterhoofd.

Sluiten