Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds de armspieren los. Is men van plan te stooten, dan staakt men de bewegingen niet; dit zou den tegenstander waarschuwen. Men stoote van uit deze bewegingen.

DE AFSTAND.

De afstand bij het boksen is steeds veranderlijk. De gemiddelde afstand is die, waarbij men den tegenstander, dooreen uitval of een pas voorwaarts te maken (het z.n. instappen), nog juist kan treffen. Het is duidelijk, dat de afstand, dien de bokser kiest, overigens afhankelijk is van zijn lengte en van zijn techniek en van de lengte en de techniek van den tegenstander. Iemand,, die zich door middel van zijn beenen snel kan verplaatsen, zal bij voorkeur een grooten afstand bewaren, vooral tegenover een langen tegenstander, iemand, die snel is in wering of ontwijking bij voorkeur een korteren afstand, vooral tegen een kleinen tegenstander. Elke nieuwe partij stelt andere eischen en alleen na veel oefening met verschillende tegenstanders krijgt men een goed begrip van het kiezen en van het bewaren van den goeden afstand (zie fig. 4).

ALGEMEEN OVERZICHT DER BEWEGINGEN.

Men onderscheidt aanvals- en verdedigingsbewegingen.

De aanvalsbewegingen worden weer onderscheiden in schijnaanvalien, de eigenlijke aanvallen, voor- en tegenaanvallen en na-aanvallen.

Zeer zelden zal tusschen geoefende boksers een aanval zonder eenige voorbereiding uitgevoerd worden. Zoodra zij tegenover elkaar staan zullen zij trachten uit te vinden op welke wijze de tegenstander bij voorkeur aanvalt en zich verdedigt en daarbij nauwkeurig waarnemen hoe zijn stelling en zijn voetwerk is en wel door met schijnaanvallen verdedigingsbewegingen en door opzettelijk-zich-bloot-geven aanvalsbewegingen van den tegenstander uit te lokken.

Zoodra een van beide voldoende is ingelicht, zal hij zich met die gegevens een aanvalsplan vormen en dat plan zoo spoedig mogelijk uitvoeren. Op een schijnaanval volgt dan de eigenlijke aanval en het is aan den tegenstander om, door een vooraan val,

Sluiten