Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een tegenaanval of een verdedigingsbeweging te beletten, dat die aanval gelukt. Is hij hierin geslaagd, dan zal hij trachten door een na-aanval gebruik te maken van de voordeelige positie, waarin hij door zijn geslaagde verdedigingsbeweging kwam.

Aanvalsbewegingen

zijn bewegingen, die dienen om den tegenstander een stoot te brengen.

De verschillende vormen van stooten zijn:

1. Enkelvoudige stooten.

a. Rechte stooten;

b. Halfarmstooten;

c. Zwaaistooten;

elk van welke links en rechts en naar hoofd of lichaam kan worden toegebracht

2. Dubbele stooten, opeenvolgingen van twee stooten met denzelfden arm (dus b.v. twee rechtsche stooten, één naar het hoofd, één naar het lichaam) of wel met verschillenden arm (b.v. één rechtsche stoot naar het hoofd en een linksche naar het lichaam).

Verdedigingsbewegingen.

zijn bewegingen, die dienen om te voorkomen of te beletten, dat een stoot van den tegenstander treft Ze zijn in drie hoofdgroepen te onderscheiden:

f. Dekken en blokken, waarbij het bedreigde kwetsbare lichaamsdeel door een niet-kwetsbaar lichaamsdeel wordt bedekt of gedekt (dekken) of de dreigende vuist bij den aanvang vanofgedurendehaarbewegingwordttegengehouden(blokken).

2. De eigenlijke weringen, waarbij de aanvallende arm uit de richting wordt geslagen of geschoven.

3. De ontwijkingen en ontduikingen, waarbij men door bewegingen van hoofd, romp en beenen het bedreigde lichaamsdeel buiten gevaar brengt

DE AANVALSBEWEGINGEN.

De eigenlijke aanvalsbeweging is de stoot in zijn verschillende vormen. Een stoot is pas volmaakt wanneer de armbe-

Sluiten