Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voert men dien onmiddellijk na den eersten uit. Daarna of, zoo het niet meer mogelijk is, na den eersten stoot, neemt men dadelijk weer de stelling aan, zoo noodig met een pas of sprong achterwaarts om buiten het bereik van den tegenstander te komen.

Terwijl men met één vuist stoot moet de andere hoofd en lichaam dekken en klaar zijn om een tegenaanval te weren. Men brengt daartoe bij een linkschen stoot den rechterarm wat hooger, naar de linkerkaakzijde, met de palm van de hand naar buiten, bij een rechtschen stoot, waarbij de linkerkant van lichaam en hoofd het meest zijn blootgesteld, brengt men de linkerhand links voor het hoofd, zoodat onder- en bovenarm het lichaam dekken.

Bij het toebrengen van een stoot draaie men den overeenkomstigen hiel een weinig naar buiten, waardoor de draaiing van den romp wordt bevorderd. Vooral wake men tegen het van den grond lichten van den achtersten voet, een fout, die door beginnelingen zeer veel wordt gemaakt.

Verder make men zich een goede beweging van de vuist eigen (zie blz. 26). Een met een foutief gehouden vuist toegebrachte stoot kan voor den stooter onaangename gevolgen hebben.

De rechte stooten.

Bij de rechte stooten beweegt de vuist zich, door het krachtig strekken van den arm, in een rechte lijn naar dat punt van het tref vlak, dat men raken wil. Hierbij kan men de vuist bewegen vanaf de plaats, waar 'zij zich op het oogenblik bevindt (korte stooten) of wel haar eerst terughalen en vanaf den schouder uitstooten (lange stooten).

De korte rechte stooten zijn de snelste stooten, omdat zij een rechte lijn naar het doel volgen en onder deze is de linksche stoot de allersnelste, omdat de linkervuist zich het dichtst bij het lichaam van den tegenstander bevindt. De laatste zal dan ook verreweg het meest worden toegepast en gedurende een partij zij men er steeds op bedacht. Tevens volgt hieruit, dat het van veel belang is in de eerste plaats het stooten met den, aanvankelijk ongeoefenden, linkerarm te beoefenen, voor men daarnaast den rechter voor aanvallen gebruikt.

Sluiten