Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruik maken van diens fouten en eigenaardigheden komt het bij het boksen in hoofdzaak aan en het zijn vooral de schijnbewegingen, die het juiste beoordeelen en op de juiste wijze gebruik maken van die fouten en eigenaardigheden mogelijk maken.

In de schijnbewegingen met de daaraan verbonden aanvallen komt zeer duidelijk uit, dat bij het boksen het werk van den geest evenveel gewicht in de schaal legt als dat van het lichaam, dat een bokser die zijn verstand gebruikt, vrij veel in kracht, vlugheid en uithoudingsvermogen kan achterstaan bij een minder verstandelijk ontwikkeld bokser en toch nog van hem winnen.

LOKKEN.

Neemt men de dekking van een of ander deel van het lichaam weg om den tegenstander als het ware uit te noodigen een stoot toe te brengen op dat gedeelte, dan noemt men dit lokken. De bedoeling is natuurlijk op een of andere wijze (door een stopstoot, een tijdstoot of een verdedigingsbeweging met nastooten) voordeel te halen uit dien uitgelokten aanval.

Men kan b.v. het lichaam ontblooten en, zoodra men een begin van uitvoering ziet geven aan den rechten stoot naar het lichaam, dien de tegenstander misschien zal willen toebrengen, hem voorkomen met een stopstoot naar het hoofd. Of het hoofd ver naar voren steken en op den linkschen rechten stoot, die te verwachten is, een kruisstoot toepassen, enz.

Natuurlijk moet ook het lokken niet al te doorzichtig geschieden, opdat de tegenstander de bedoeling niet voorzien zal en er niet of op een andere, onverwachte wijze op ingaan.

Sluiten