Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 31. — De bond kan straffen door:

le. waarschuwing;

2e. berisping;

3'. boete;

4e. disqualificatie;

5e. tijdelijke disqualificatie;

6e. levenslange „

Indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, worden de straffen voorwaardelijk opgelegd, d. w. z. dat zij voorloopig niet worden toegepast. Treedt de schuldige echter in herhaling of pleegt hij een nieuw verzuim, dan geldt behalve de eventueele nieuwe, ook terstond de voorwaardelijk opgelegde straf.

Art. 32. — De referee heeft het recht een boete tot een maximum van ƒ25 en een schorsing van hoogstens 8 dagen op te leggen. Reclames moeten uiterlijk binnen drie dagen na oplegging bij het bondsbestuur zijn ingebracht.

Art. 33. — De ring moet zijn vierkant, minstens groot 6 X 6 M., hoogstens 7.50 M. X 7.50 M. en worden afgesloten, indien hij gelijk is met den gewonen vloer door twee stijfgespannen koorden van minstens 2 cM. doorsnee elk en geplaatst, het laagste op 60, het hoogste op 120 cM. van den grond, bevestigd aan vier palen van 1.30 M. hoogte elk. Indien de ring boven den gewonen vloer ligt, door drie stijfgespannen koorden, het laagste op 40 cM., het middelste op 80 cM. en het hoogste op 120 cM. van den grond, bevestigd aan 8 palen van 1.30 M. hoogte elk. De ringvloer moet gemaakt zijn van goed gevoegd, goed geschaafd hout, zooveel mogelijk stroef gemaakt en mag geen ijzeren ringen, bevestigingen, holten of wat ook bevatten. Hij mag niet zwiepen en als de ring hooger dan de gewone vloer ligt, moet hij aan alle zijden minstens 50 cM. buiten de koorden uitsteken. Voldoet de ring niet, dan verleent de bond geen goedkeuring tot den wedstrijd en verbeurt de uitschrijver(ster) eene boete van ƒ 100. In bizondere gevallen kan door het bestuur van den bond geheele of gedeeltelijke ontheffing van deze bepalingen worden verleend.

Voor de beide boksers moeten stoelen aanwezig zijn.

Sluiten