Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 34. — De kleeding mag geen aanstoot verwekken en moet zindelijk zijn. Een donker tricot is verplichtend voor amateurs. De broek moet reiken minstens tot halverwege kruis en knie.

Handschoenen, welke in goeden staat moeten zijn, van goede kwaliteit en voorgeschreven gewicht, alsmede handverbanden en schoenen moeten door den referee worden goedgekeurd.

De handschoenen voor wedstrijden tusschen beroepsboksers moeten wegen minstens 8 Eng. ons (225 gram) per stuk.

De handschoenen, te gebruiken in amateurwedstrijden, moeten minstens wegen 10 Eng. ons (280 gram) per stuk. Zij moeten regelmatig met paardenhaar zijn opgevuld, met de grootste dikte op de knokkels en van beschermende duimen voorzien. Sluiting naar verkiezing. De „greep" in de handschoen mag in halven omtrek der dikte niet grooter zijn dan 2 cM.

De veters der handschoenen mogen niet zijn voorzien van metalen nestels.

De handverbanden mogen niet met gips, of een dergelijke zelfstandigheid zijn versterkt.

Het is verboden eenig voorwerp in of om de hand te hebben dan een handverband.

Het is boksers verboden handschoenen te gebruiken, welke op de knokkels eenigszins verdund zijn opgevuld. Onbruikbaar geworden handschoenen worden ten spoedigste ten genoegen van den referee vervangen.

Art. 35. — De boksers worden verdeeld naar hun gewicht:

a. extra licht: elk gewicht tot en met 53 Kg.

b. licht: „ „ „ 57V» ,

c. licht-midden: „ „ „ 64 |

d. midden: „ „ ,, 711/» »

e. midden-zwaar: „ „ „ 80 „ ƒ. zwaar: elk gewicht daarboven.

De wedstrijd gevende persoon, vereeniging of onderneming, is gehouden te zorgen voor een zuiver wegende bascule.

De weginggeschiedtinbokstenuezonder handschoenen onder toezicht van door den bond aangestelde personen, onmiddellijk voor den aanvang van de wedstrijden.

Sluiten