Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 43. — Bij het begin der eerste en laatste ronde en na de laatste ronde, geven de tegenstanders elkaar een hand enkeeren zich rond, alvorens te gaan boksen.

Het is verboden te boksen tijdens het handgeven of het omdraaien, alsmede nadat de tijdwaarnemer het einde van de ronde heeft aangekondigd.

Art. 44. — Bij gevechten tusschen beroepsboksers oordeelt slechts de referee, wiens uitspraak onherroepelijk is.

Art. 45. — De referee kan een deelnemer disqualificeeren voor een der volgende handelingen:

a. Stooten beneden den gordel.

b. Slaan met open handschoen of binnenkant van de hand.

c. Stooten met het onderste deel van de muis van de hand.

d. Stooten of slaan met duimen, pols, voorarm of elleboog.

e. Stooten met den schouder. ƒ. Stooten met het hoofd.

g. Trappen of schoppen.

h. Bijten.

/. Herhaaldelijk vastgrijpen van het lichaam van den tegenstander (clinching).

k. Vasthouden van hoofd, arm of handschoen van den tegenstander (holding), stooten bij vastgrijping van hoofd, arm of handschoen, of vastgrijpen en opzettelijk zwaar leunen op tegenstander (hanging).

/. Stooten naar een tegenstander, die neerligt of over de touwen hangt met minstens een voet van den grond.

m. Opzettelijk vallen.

n. Stooten of slaan op nieren of eenig ander deel van rug of achterhoofd. o. Toebrengen van den cirkelstoot (pivotblow). p. Ruw, unsportsmanlike boksen.

q. Het niet opvolgen van bevelen hem door den referee gegeven.

En verder voor alle handelingen, die hij ongeoorloofd acht.

Art. 46. — Ingeval een bokser valt, moet zijn tegenstander tot op normalen boksafstand teruggaan en daar blijven, totdat de

Sluiten