Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen, die hem toebrengt het maximum aantal punten, aan den verslagene voor die ronde 0 wordt gegeven. Wie dus belangrijk voor is in punten zal trachten dat voordeel te behouden en niet te veel wagen, degeen, die achter is, moet trachten door een eindstoot zijn aantal punten te vergrooten.

In verband met de verhouding der lichaamslengten zij er op gewezen, dat men tegen een langer tegenstander hoofdzakelijk stooten naar het lichaam moet toebrengen, hem door ontwijkingen en nastooten uitputten en veel invechten.Tegen een korteren tegenstander stop- en tijdstooten toepassen, op grooten afstand veel gebruik maken van stooten naar het hoofd en in het algemeen van zijn grootere reik-wijdte profiteeren.

In verband met het karakter spreekt wel vanzelf dat men tegenover een voorzichtig tegenstander anders moet optreden dan tegen een heethoofdige, tegen een wat angstige anders dan tegen een stoutmoedige. De omvang van dit werkje laat niet toe hierop nader in te gaan.

Stap na een geslaagden aanval niet terug, doch tracht het succes te vergrooten door in te stappen en eenige halfarmstooten toe te brengen. Vergeet ook niet, dat stooten op het lichaam (maag en ribben) op den duur meer uitputten dan stooten op het hoofd, terwijl het trefvlak grooter is. Heeft men in de eerste ronden het lichaam van den tegenstander bewerkt, dan wordt in de laatste ronden de kans op het toebrengen van een eindstoot tegen den kaak grooter.

TRAINING.

De algemeene regels voor training, wat betreft de speciale zorgen voor het lichaam, reinheid, voeding en rust mogen we bekend veronderstellen.

De training van den bokser stelt eenige bijzondere eischen.

In de eerste plaats moet hij goed bekend zijn met en geoefend zijn in de verschillende bewegingen die bij het boksen voorkomen. In zijn trainingstijd zal hij dus veel moeten spelboksen en zoo nu en dan wedstrijdboksen met verschillende tegenstanders, dit zoo lang mogelijk volhoudend, terwijl de tegenstanders elkaar aflossen, zoodat steeds een maximum van inspanning vereischt wordt

Sluiten