Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit isreeds een goede oefening voor het uithoudingsvermogen, dat men bovendien nog kan oefenen door over korte afstanden snel te wandelen, afgewisseld met loopen en nu en dan snel loopen. Ook zwemmen is hiervoor zeer geschikt, mits met mate en over korte afstanden om te sterke vermagering te voorkomen.

Snelle armspieren verkrijgt men door oefening op stootballen, welke oefeningen men kan afwisselen met stooten op zware stootzakken om een krachtigen stoot te krijgen. Het is fout te trachten dit te krijgen door het werken met zware halters. Dit maakt de spieren wel krachtig, doch stijf en minder bewegelijk. De spieren moeten soepel en los zijn, omdat snelheid in de eerste, kracht eerst in de tweede plaats vereischt wordt.

De beenspieren krijgen hun vlugheid en veerkracht het best door springen en dansen en door het z.n. schaduw-vechten, het uitvoeren van allerlei bij het boksen gebruikelijke beenbewegingen tegen een denkbeeldig tegenstander.

Ten slotte gymnastische oefeningen voor rug-, schouderbladen buikspieren en voor de ademhalingsorganen.

Men zorge zooveel mogelijk eiken dag eenige oefeningen van eiken groep uit te voeren, dus niet vandaag stoot-oefeningen en morgen loop-oefeningen, doch eiken dag oefeningen van elke soort.

Niet dooroefenen tot vlak voor den wedstrijd, doch de laatste twee of drie dagen absolute rust, zoodat men frisch en opgewekt in den ring komt.

Sluiten