Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Wie zich zet tot het schrijven van een werkje over voetbal, zal wel doen voor zichzelf overtuigd te zijn, dat hij nu niet bepaald een nieuw onderwerp gaat behandelen. Er bestaat veel literatuur over voetbal, vooral veel buitenlandsche ; maar ook hiér te lande hebben verschillende sportschrijvers zich bezig gehouden met verhandelingen over dezen tak van sport.

Veel meer echter heeft de pers gedaan in den loop der jaren; de vakpers zoowel als de groote pers hebben uit voetbal duizenden kolommen kopij geslagen en de urgente kwesties, zoowel als de algemeene beschouwingen, heeft men stellig voldoende, mogelijk weieens te veel, aandacht geschonken.

Toch heeft 't mij verheugd, dat men in deze serie een werkje over voetbal niet wilde missen en toen "ik de uitnoodiging kreeg, om daarvoor zorg te dragen, ben ik onverwijld aan den arbeid getogen, van welken arbeid ik u hierbij 't resultaat bied.

M. T.

Rotterdam, November, 1919.

Sluiten