Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

penseel de schitterendste doeken onttrok. We weten 't ook uit onze literatuur, waar op menige plaats ome dichters en prozaschrijvers sportieve onderwerpen kozen.

In den regel deed de Hollander aan schaatsenrijden, aan zeilen,s aan kolven, dit slechts in enkele deelen van 't land, en aan handboogschieten.

Dat we zeilers en schaatsenrijders zijn, behoeft geen verwondering te baren, voor wie de landkaart voor zich neemt en daar al die kanalen, rivieren, vaarten, beken en meren aanschouwt, die in den zomer verlokken tot een aangenaam zeiltochtje, wijl toch de sloep bij 't huis hoorde, gelijk er de voordeur niet aan ontbreken mocht, en die in den winter, stijf gevroren, mooie ijsvlakten boden en naar de ijzers deden grijpen uit toeristisch oogpunt, maar ook als sport.

We -zouden deze takken van sport een zeer bijzondere plaats willen geven in de rij der sporten. Niet alleen, omdat onze bodem ze zoo bij uitstek geschikt maakt voor ons volk, maar ook, omdat de aard van dat volk zich bij die sporten 't best aanpast. Want onze kalmte, de rustigheid, waar we allemaal van houden, de begeerte naar vrijheid, naar heer en meester te zijn, al is 't maar op een paar vierkanten meters, om eigen baas op eigen schip te wezen .... men voelt 't al, dat heeft de zeilsport tot een echt Hollandsche sport gemaakt, tot een sport„die de liefde en de sympathie van onze natie moet hebben.

Geen wonder, dat we in die echt-Hóllandsche takken van sport door de tijden heen ook de beste prestaties hebben geleverd en dat de nieuwe sporten, de geïmporteerde sporten, langen tij dnoodig gehad hebben, om hier burgerrecht te verkrijgen.

De speelsporten, als voetbal, lawn-tennis, cricket en hockey zijn van Engeland uit naar ons toegekomen ; 't korfbal is van Zweedschen oorsprong.

Van ar deze sporten is het voetbal 't eenige, wat nu zoo zoetjes aan gaat worden een volkssport. Velen zullen deze uitdrukking overdreven voorzichtig achten, maar dat is toch niet waar. De populariteit van 't voetbal is heel groot, maar woïdt dikwijls te groot gewaand en men vergelijke maar eens 't aantal personen, wat in Nederland aan voetbal doet (niet naar voetbal kijkt), dus het spel zelf speelt, met 't aantal personen, dat te onzent schaatsenrijdt, en dan geloof ik, dat er stellig duizend maal meer schaatsenrijders dan voetballers zijn.

Een volkssport is voetbal dus nog niet.

Maar toch : 't is de eenige sport, 't eenige spel van de Engelsche import, dat den Hollander goed gepakt heeft, dat er hier na veel strijd en na heel moeilijke jaren zoo'n beetje is ingekomen.

Hoe kwam het, dat men nu omstreeks veertig jaar geleden in Holland hunkerde naar nieuwe sporten ï Hoe kwam het, dat, toen plotseling bij een groep jongeren de zin voor openluchtspel zich ontwikkeld© en een streven, dat de jeugd naar buiten lokte, baan brak ?

Sluiten