Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, zij hebben gelachen om de malligheden van hun leerlingen, want al die nieuwe sport was maar onzin, want daar kon je toch immers geen examen in doen en er was toch geen diploma, wat je behalen kon met sport! Ze hebben dom gelachen en nog dommer geschimpt op wat ze niet kenden. Ze hebben zich bediend van vulgaire gemeenplaatsen als : „hollen achter 'n balletje", „schoppen in de modder", waarmee ze goedkoope sucoesjes behaalden aan de bittertafels, waar men van de ordinaire grapjes van dit allooi wel gediend was.

Maar toen ze zagen, dat hun schimp en hun spot niet hielpen en dat de leerlingen, toen zij van de school afkwamen, voort bleven werken, om ons volk iets te geven als tegenhanger, voor alles wat hun opvoeders in de opvoeding vergeestelijkt hadden, toen zijn ze de ouders gaan ophitsen en gaan wijzen op de gevaren. Zoo werd hét wielrijden veroordeeld, omdat ef wel eens iemand 'n ongeluk gekregen had, toen z'n voorvork brak en 't voetbalspel was heelemaal uit den booze, omdat bij de beoefening van dat spel — op de Amsterdamsche Westermarkt liefst—een jongen met z'n hoofd tegen een lantaarnpaal geloopen was. !

Ze hebben aanvankelijk succes gehad, want hun opruien lukte en er waren vele ouders, die hun kinderen verboden om aan sport te doen.

Een volgende generatie opvoeders heeft de tegenwerking gestaakt, heeft zich geschaamd over de blunders, die gemaakt waren en heeft gekeken, afgewacht en gestudeerd en nu zal 't niet lang meer duren — we hebben er al —- of we krijgen opvoeders, die de leiding van de sportbeoefening in handen nemen, die haar nut beseffen en met kennis van zaken die leiding kunnen uitoefenen.

1 Waar 't succes van 't voetbal in bestaan heeft is een vraag, die wij oudere voetbal-officials ons zelf dikwijls gesteld hebben en ik geloof, dat ik die vraag 't best als volgt kan beantwoorden. Voetbal is een natuurlijk spel.

Geef een kind een bal en het zal er tegen trappen. Als de bal dan wegrolt holt het 't ding achterna en trapt er weer tegen. Voetbal is eenvoudig en goedkoop. Men heeft er weinig, althans geen kostbare, hulpmiddelen voor noodig: een speelterrein, twee stel doelpalen, wat krijtlijnen eh 'n bal. Het spel is oppervlakkig gemakkelijk te begrijpen en iedereen, ook zonder veel aanleg voor sport, amuseert zich bij de eerste beoefening direct. Dit missen tal van andere spelen, b.v. cricket, wat veel ingewikkelder is en moeilijker te leeren en den beginneling eer verveling, dan amusement schenkt, zoodat velen worden afgeschrikt, om er zich aan te wijden.

Tk sprak daar van „oppervlakkig" gemakkelijk, omdat voetbal n.1. zeer moeilijk is als men dieper doordringt in de geheimen en de finesses van het spel. Dit heeft met zich gebracht, dat duizenden kunnen worden voetballer, duizenden kunnen het spel spelen tot eigen

Sluiten