Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekomen voor tijdverlies, door 't spelen van een wedstrijd veroorzaakt; men kan na een seizoen spelen kostbare geschenken aanvaarden van 't clubbestuur ; men kan in dienstbetrekking staan tot bestuurslèden van de club, waarvoor men „toevallig" speelt en... . toch zuiver mateur blijven!

Zei ik 't al niet ? De zuiverheid van 't amateurisme is immers een kwestie van smaak.

Ik hoop alleen voor den N. V. B., dat zijn leiders zullen inzien, waar het naar toe gaat. Dat zij niet achter de feiten zullen aanloopen en zooals wel gebeurd is, stokstijf blijven volhouden, tegen beter weten in, dat er van onzuiver amateurisme geen sprake is. Het gaat niet aan, om tegenover 't groote publiek serieus vol te houden : wij zijn een bond van zuivere amateurs, alleen omdat 't beroepsspel nog niet te bewijzen is. Laat de N. V. B. er voor waken, dat er eendracht blijve in de' Nederlandsohe voetbalwereld, laat men vast blijven houden aan 't oude beproefde systeem : één land, één bond en laat men dus zorgdragen, dat, als 't beroepsspel komt, de N. V. B. de leiding en de cpntröle heeft.

Ware het beroepsspel té weren en ware 't mogelijk 't amateurisme waarlijk zuiver te houden, dan zou ik daar vóór zijn ; hoewel ik tegen beroepssport niets heb en onder Engelsche beroepsvoetballers zeer goede sportlui ken, geef ik tóch de voorkeur aan den amateur.

Men dient zich evenwel aan te passen aan wat de omstandigheden bieden en naar mijn meening ligt in de ontwikkelingslijn van het Nederlandsehe voetbal ook de invoering van het beroepsspel.

De N. V. B. behoeft niet van de torens van zyn kasteel de beroepslui binnen te lokken door bazuingeschal, maar laat er ergens aan een vleugel van 't gebouw een bescheiden deur zijn, die den beroepsvoetballer te zijner tijd toegang verleent en laat hij met ons aanzitten aan den disch, omdat hij toch ook voetballer is.

Sluiten