Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een blik in het spelreglement.

Elders in dit boekje heb ik 't voetbalspel een eenvoudig spel genoemd, gemakkelijk te begrijpen en te leeren. Maar nu ik er voor sta, om een leekenpubliek iets van de spelregels te vertellen, laat die eenvoudigheid me in den steek, omdat ik hier mis 't veld en den bal en de andere benoodigdheden en derhalve höogere eischen moet stellen aan de verbeeldingskracht van den lezerskring.

Voetbal dan wordt gespeeld op een grasveld van 100 tot 120 M. lengte, van 60 tot 80 M. breedte — 't zijn maten, die ik zonder ze na te slaan opgeef — en liefst zoo gelijk mogelijk. Het veld is afgebakend door krijtlijnen, zoodat we een grooten rechthoek zien, op welks korte zijden, juist in 't midden, de doelen zijn opgesteld, twee palen met een dwarslat, die een hok vormen van ongeveer 7 M. lengte en + 3 M. hoogte.

Men ziet nog andere lijnen op 't terrein en wel de middellijn, evenwijdig aan de lijnen, waarop 't doel staat en die daaróm doellijnen heeten, welke middellijn het speelveld in twee helften verdeeld. Dichtbij 't doel, met de doellijn als basis, zien we nog een rechthoek getrokken, welks opstaande zijden op 5J/2 M. van elk der doelpalen beginnen. Deze rechtbank heet 't doelgebied.

Op 16V2 M. van elk der doelpalen gaan ook twee lijnen't veld in, die weer met elkaar verbonden zijn en elk ook I6V2 M. lang moeten wezen, aldus vormende een grooten rechthoek, die strafschopgebied

heet. .

We zien voorts nog op de helft van de middellijn t punt, waar de bal wordt uitgeschipt en daaromheen een cirkel met een straal van 9 M. Verder zien we op 11 M. van elk der beide doelen verwijderd en juist , in 't midden van die doelen de strafschoppunten aangegeven. •

Nu nog netten achter de doelen, vier hoekvlaggen op de kruispunten van doellijn en zijlijn, de maaimachine flink over 't gras en 't veld is zoo goed als in orde.

'Hierachter een plattegrond :

We krijgen dan nog een bal, zuiver rond en goed opgepompt, met een omtrek van ongeveer 70 cM.en wat we dan nog noodig hebben, om een wedstrijd te kunnen spelen zijn 22 spelers, 11 aan eiken kant,

Sluiten