Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrije schop, Engeland niet een zoo mooie kans zou kunnen verschaffen als 't nu heeft. s|»P»

Men begrijpt, hoe moeilijk deze bepaling voor een scheidsrechter is ; want heeft hij eenmaal voor zichzelf tot niet straffen besloten en laat hij den voorwaarts dus de kans tot doelpunten, dan mag hij niet, als 't schot soms faalt, terugkomen op zijn beslissing en dan toch nog een vrijen schop gelasten.

Bij al die overtredingen, als hands maken, haken, springen, duwen in den rug, móet het opzet aanwezig en door den scheidsrechter geconstateerd zijn. Dit is een belangrijke factor, die heel vaak door pubhek,en spelers uit 'toog verloren wordt.

. Schopt een speler zijn tegenstander den bal tegen hand of arm, zonder dat de laatste de gelegenheid heeft die weg te trekken, dan is er van opzettelijk hands maken geen sprake.

Springt een speler naar den bal en komt hij in zijn val terecht op zijn tegenstander, dan is dat niet strafbaar, want de bedoeling van den sprong was de bal en niet de man.

Plaatst een speler den voet vóór den bal, die opgedreven wordt door een tegenstander en komt deze over voet en bal te vallen, dan is ook dit niet strafbaar.

Men mag een tegenstander ook niet vasthouden met hand of arm en men bedenke ook, dat 't haken niet alleen met den voet kan geschieden, doch ook met de knie, wat evenmin geoorloofd is.

Gebeuren de overtredingen van deze soort binnen het hierboven beschreven strafschopgebied door een speler van de verdedigende partij, dan mag de scheidsrechter geen vrijen schop, maar moet hij een strafschop gelasten. De bal wordt dan gelegd op 't strafschoppunt en alleen de doelman, die op zijn doellijn moet blijven, mag het doel verdedigen. Alle andere spelers, behalve de aanvaller, die den strafschop neemt, moeten buiten het strafschopgebied staan.

Men begrijpt, dat dit 'n zeer zware straf is, want zeker in 7 van de 10 gevallen wordt er uit een strafschop gedoelpunt, 't Ergste is, dat het spelreglement den scheidsrechter geen keuze laat in dit opzicht; ook al is èr geen sprake van, dat de aanvallende partij kans tot doelpunten heeft, toch moet de scheidsrechter voor zulk een overtreding, als hij 't opzet duidelijk heeft geconstateerd, dezen zwaren straf opleggen.

De scheidsrechter is voorts bevoegd om bij ernstige overtredingen een speler een waarschuwing te geven en bij herhaling kan hij hem verdere deelneming aan het spel ontzeggen.

Een zeer moeilijke regel is de buitenspelregel en toch voor wie hem eenmaal begrijpt, is het klaar als de dag, dat deze regel in het spelreglement opgenomen is en kan men voorstellen tot afschaffing van dien regel, die wel eens gedaan zijn, gewoon als waanzinnig afwijzen.

; Stel u voor, geachte lezer, dat we weer toeschouwer zijn bij een internationalen wedstrijd tusschen Engeland en Duitschland. Laat ons

Sluiten