Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zweven, als zinnebeelden der „koningstad" ') — steeds rooder fonkelende en stralende tegen den donkeren achtergrond der hooge boomkruinen.

En hier zag Buddha het nog tamelijk verre doel zijner wandeling.

Gindsche boomkruinen behoorden tot het Mangobosch vóór de stad, hetwelk 's konings lijfarts, Jiwaka, Buddha geschonken had en waarin een fraai kloostergebouw de ordebroeders een gezond en gemakkelijk verblijf verzekerde.

De tweehonderd monniken, die op het oogenblik Buddha vergezelden, had hij vooruit laten gaan naar dit eigendom der orde, onder leiding van zijn neef en trouwen discipel Ananda, aangezien hij het rustige eener eenzame wandeling wenschte te genieten. Ook was hem bekend, dat een gezelschap van jonge monniken, aangevoerd door den wijzen Sariputta tegen zonsondergang in het Mangobosch zouden zijn aangekomen. In zijn verbeelding zag hij nu hoe de aangekomen monniken door hen, die reeds ter plaatse waren, zouden worden ontvangen; hoe men hen van hun mantels en bedelnappen zou ontlasten en hun daarna hunne legersteden zou aanwijzên; hoe dit een geraas en stemmenrumoer zou tengevolge hebben, alsof visschers om den buit krakeelden. En na de heerlijke kalmte zijner eenzame wandeling en de gezegende vrede van het avondlandschap, stuitte het hem dubbel tegen de borst nu te midden dier drukte te komen. Terwijl hij verder ging,

') Rajagaha = koningstad. Het zonnescherm, symbool van het koningschap.

Sluiten