Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beenen en opgericht bovenlijf, zich overgevende aan zelfbeschouwingen.

Ook de jonge pelgrim bracht de eerste uren van den nacht op deze wijze door.

Toen dacht de Volmaakte:

— Zou deze zoon van een edel huis wel onbevangen en vlijtig naar het doel streven? Indien ik er hem eens naar vroeg?

En zoo wendde hij zich tot den jongen pelgrim:

— Wat is wel de oorzaak, o pelgrim, dat gij op deze wijze uitgetrokken zijt in den vreemde:

De jonge pelgrim antwoordde:

— Er zijn nog slechts enkele uren van den nacht voorbijgegaan. Indien u, eerwaardigste, mij uw opmerkzaamheid wilt schenken, zal ik u vertellen hoe het zich toegedragen heeft, dat ik in den vreemde ging.

De Volmaakte1 gaf met een vriendelijken hoofdknik zijn bijval te kennen en de jonge pelgrim begon zijn lotgevallen te verhalen met de volgende woorden.

DERDE HOOFDSTUK. Aan de oevers van den Ganga.

Ik heet Kamanita en ben geboren te Ujjeni, een stad ver in het zuidwesten gelegen, in het land Avanti, in de bergen. Daar kwam ik ter wereld in een welgestelde,

Sluiten