Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een valsche hoop van plek tot plek te lokken. Maar de eenige, de Lakshmi — gelijkende, was nergens te zien.

Nu gaf ik voor, een onweerstaanbaren lust te gevoelen hét eigenaardige leven aan den Ganga te gaan genieten. Wij bezochten alle trappen en stegen ten slotte in een boot om ons te mengen in de vloot van pleziervaartuigen, die zich iederen avond op de golven van den heiligen stroom lieten dobberen, totdat het kleurenspel der avondzon en haar gouden glans waren verwelkt en het schijnsel van talrijke kleine lantarens en fakkels op het water begon te dansen en te dwarrelen.

Toen moest ik mijn stomme en toch zoo vurige hoop eindelijk opgeven en den bootvoerder aan een trap laten aanleggen.

VIJFDE HOOFDSTUK. Het tooverbeeld.

Na een slapeloozen nacht bleef ik op mijn kamer. Om, mijn gemoed, dat toch slechts vervuld was van haar beeltenis, eenige afleiding te geven, beproefde ik met behulp van penseel en verf haar aanvallige gedaante op het teekenraam te voorschijn te roepen, zooals zij onder den dans naar den bal sloeg.

Het gelukte mij niet een enkel beeld van haar te krijgen. Want even als de liefelijk-zingende Cakora slechts leeft van maanstralen, zoo leefde ook ik slechts

Sluiten