Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed hart. Zij weet dat ik al sedert langen tijd mijn beminde Medini, haar zoogzuster, niet heb ontmoet, behalve in groot gezelschap waar slechts de oogen kunnen spreken en zelfs dan nog verholen. En nu geeft zij ons de gelegenheid elkaar morgen nacht te ontmoeten op het terras van het paleisachtige huis haars vaders. Helaas was dit heden nacht niet mogelijk, aangezien de goudsmid dan een feest geeft; wij moeten dus zoo lang geduld hebben. Misschien heb je lust mij op dit avontuur te vergezellen?

Bij deze woorden lachte hij geslepen; ook ik moest lachen toen ik hem beloofde met hem te zullen medegaan. In de voortreffelijkste luim van de wereld namen wij het schaakbord dat tegen den wand stond om met deze geestinspannende en toch spelende bezigheid de uren sneller door te komen, toen de bediende binnentrad en zei dat een vreemdeling mij .wenschte te spreken.

Ik begaf mij naar de voorhal en trof daar aan een bediende van den gezant, die mij mededeelde dat ik mij reisvaardig moest maken en mij reeds in den loop van den nacht met mijn karren op het voorplein van het paleis moest bevinden, ten einde bij het aanbreken van den dag te kunnen vertrekken,

Grenzenloos was mijn teleurstelling. Ik verbeeldde mij dat ik buiten mijn weten een of andere godheid vertoornd moest hebben. Zoodra ik weer eenigszins mijn gedachten bij elkaar had, ijlde ik naar den gezant en loog hem een heel verhaal voor, omtrent een zaak die nog niet geheel was afgesloten en die ik onmogelijk in zulk een korten tijd in orde zou kunnen krijgen.

Sluiten