Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te roepen, dan wel omdat zij de oude alreeds uit den tempel zag komen strompelen; blijkbaar niet tevreden, bij het heiligdom stemmen te hooren zonder dat er geluid óf geklopt was.

Medini verklaarde aan de oude, dat de groote roep die van haar heiligheid en haar merkwaardige kennis uitging, haar en dezen jongen man — hier wees zij op Somadatta — hadden bewogen hierheen te komen ten einde opgehelderd te krijgen wat de toekomst hun mocht verbergen. Onze heilige keek toen onderzoekend naar den hemel en meende dat, aangezien het Zevengesternte juist een ongewoon gunstige plaats innam ten opzichte van de Poolster, zij wel durfde hopen dat de geesten hun hulp niet zouden weigeren. Waarna zij Somadatta en Medini uitnoodigde binnen te treden bij Krishna, den zestienduizendeenhonderdvoudigen bruidegom, die gaarne een paar geliefden hun hartewensch zou toestaan. Vasitthi en ik bleven buiten, voorgevende hun bedienden te zijn.

Hoe wij nu elkander zwoeren, dat slechts de dood ons zou kunnen scheiden; hoe wij spraken over mijn terugkomst, zoodra de regentijd voorbij zou zijn; hoe wij middelen en wegen zóchten om haar rijke ouders te bewegen hun inwilliging te geven tot onze verbintenis, en hoe dit telkens werd afgebroken door ontelbare kussen, tranen en omhelzingen: — ik voel mij niet in staat zulks nauwkeurig te beschrijven; dit alles is slechts in mijn herinnering achtergebleven als een verwarde droom. Doch nog minder kan ik, indien gij niet iets dergelijks hebt beleefd, u een voorstelling geven, hoe

Sluiten