Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diensten — en het zeldzame geluk der bende schreef men even goed toe aan zijn priesterlijke geleerdheid als aan Angulimalas geschiktheid als aanvoerder. Bovendien verklaarde hij op systematische wijze de wetenschap van het rooverwezen, zoowel de technische als de moreele zijde er van — want tot mijn verbazing had ik gemerkt, dat de roovers er een moraal op nahielden en zich geenszins minderwaardiger beschouwden dan andere menschen.

Zijn voordrachten hadden plaats des nachts in de lichte helft der maand, in welken tijd de werkzaamheden rustten. Op een open plek in het bosch zaten de toehoorders in meerdere halfcirkelvormige rijen om den eerwaardigen Vajacravas neergehurkt. Zijn groot, glimmend, kaal hoofd blonk in het maanlicht; hij had geheel het voorkomen van een verkondiger der Vedaboeken, die in de stilte van den nacht" de bewoners van het bosch in de geheime leer inwijdt. Menig onheilspellend, woest gelaat; ja menige galgentronie was in dien kring te aanschouwen. Het is mij inderdaad alsof ik hen in dit oógenblik" nog voor mij heb — alsof mij nog in de ooren klinkt het zwaarmoedige aanzwellend en verwijderend ruischen van het uitgestrekte bosch, bij tusschenpoozen afgebroken door in de verte het gebrul van een tijger of het heesch geblaf van een jakhals — en daarbij Vajacravas' kalm vloeiende woordenstroom, zijn diepe, zware bas — een kostelijk erfstuk van ontelbare geslachten Udgatars. ')

Daar Vajacravas een voorhefde voor mij had op-

') Vedische offerzangers.

De pelgriir Kamanita 5

Sluiten