Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevat, kreeg ik vergunning om deze voordrachten bij te wonen. Ook beweerde hij, dat ik geboren was onder een roovergesternte, evenals hijzelf, en dat ik mij eenmaal bij Kalis dienaren zou aansluiten; weshalve het dan ook dienstig voor mij was, naar zijn taal te luisteren, die ontwijfelbaar mijn nog sluimerende aandrift zou wekken.

Zeldzaam merkwaardige voordrachten heb ik daar dan ook van hem gehoord over Kalis verschillende secten — gewone dieven of roovers genaamd — en over hun onderscheidene zeden en gewoonten. Even leerrijk als, onderhoudend waren zijn uiteenzettingen over onderwerpen als: „Hoe roovers voordeel kunnen trekken van de pohtie in een val te lokken," of: „kenmerken van ambtenaren van hoogeren en lagerenrang die toegankelijk zijn voor omkooping, benevens korte aanwijzing van de hiertoe in aanmerking komende sommen."

Als een bewijs van scherpzinnige menschenkennis en het maken van juiste gevolgtrekkingen getuigde zijn behandeling van de vraag: „Waarom en hoe, dieven elkaar op het eerste gezicht dadelijk kennen, terwijl eerlijke menschen dit niet kunnen, en welke voordeelen eerstgenoemden daaruit kunnen trekken". Om niet te spreken van de geestige ontwikkeling van het onderwerp: „Over de algemeene domheid der nachtwakers, een opwekkende leiddraad voor eerstbeginnenden," waarbij het donkere bosch van zulk een lach-salvo weergalmde, dat men van alle zijden kwam aanloopen Om te zien wat er aan de hand was.

Sluiten