Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onheilspellende wijze, alsof hij hoopte dat dit het geval zou zijn, waardoor dan het angstzweet uit al mijn poriën brak. Hoe systematisch ingeleid en scherp logisch ontwikkeld Vajacravas' bewijsvoering ook mocht zijn, dat, ingeval het losgeld niet ter rechter tijd inkwam, de betrokkene met een dubbelgetande zaag doormidden gezaagd en beide helften, het hoofd naar de wassende maan gekeerd, midden op den grooten weg geworpen zouden worden, zoo moet ik toch bekennen dat mijn bewondering voor de wetenschappelijke, voorzeker schitterende prestatie van mijn geleerden vriend, beduidend beperkt werd door een eigenaardige kriebeling langs mijn rug. Voornamelijk was dit het geval, toen inderdaad de dubbelgetande zaag, die voor dergehjke gelegenheden gebruikt werd, ter illustratie te voorschijn werd gehaald en beproefd werd op een takkebos die een mensch moest voorstellen.

Vajacravas, die bemerkte dat ik het te kwaad kreeg, klopte mij vertrouwelijk op den schouder, mij geruststellende dat het mij immers niet betrof. Daardoor vatte ik natuurlijk de hoop op, dat hij in geval van nood mij voor den derden keer zou redden. Doch toen ik op een dankbaren toon dienaangaandé iets loshet, zette hij een uiterst ernstig gezicht.

— Indien je beschermgeest je inderdaad zoo slecht gezind is, dat het losgeld er ter rechter tijd niet is, al ware het maar een halve dag te laat, dan zal voorzeker geen god of duivel je meer kunnen helpen. Want Kalis wetten zijn onverbrekelijk! Maar troost je, mijn zoon! Jij bent voorbeschikt voor nog heel andere dingen. En

Sluiten