Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tempel hierheen en zulk een pracht zul je wel nooit ergens gezien hebben.

Dat Satagira bruiloft hield, was voor mij een even gewichtige als welkome tijding, daar zijn dingen naar mijn Vasitthi de grootste hinderpaal tot onze verbintenis was geweest. Dientengevolge schikte ik mij dan ook geduldig in dit gedwongen wachten; zooveel te meer, daar het niet lang meer kon duren, want reeds vertoonden zich de lansspitsen eener ruiterafdeeling, die met een oorverdoovend gejuich werd begroet. Men vertelde mij, dat deze ruiters de hoogste volksgunst genoten in Kosambi, want dezen waren het namelijk geweest die Angulimalas bende gevangen hadden genomen.

Bijna onmiddelhjk daarachter volgde de olifant die de bruid droeg en dit was waarlijk een overweldigend schouwspel. Het knobbelige, op een berg gelijkende voorhoofd van het reuzendier was bedekt met een veld van edelsteenen, die in alle kleuren schitterden. Als een bijenzwerm, die op een zoete lucht afkomt, zoo glinsterde! het overige gedeelte van den kop van de prachtigste paarlen en daaroverheen hing een vlechtwerk van zwarte diamanten, wat een wonderbaar effect teweegbracht en mij onwillekeurig een kreet van verrukking ontlokte. De machtige slagtanden waren beslagen met het fijnste goud en van hetzelfde metaal was ook de met robijnen bezette borstplaat; hiervan hing het luchtigste blauwe Benares-mousselien naar beneden en bewoog zich om de pooten van het dier als een morgennevel om boomstammen.

Maar het was de snuit van den olifant, die voor-

Sluiten