Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over op de borst gezonken hield en van lichaamsvormen zag men evenmin veel, en moest men aannemen dat, al zat er ook een lichaam in die regenboogkleurige, moussehenen massa, het toch niet een kon zijn, begaafd met leven en weerstandskracht. De willooze wijze, waarop dit ingehulde wezen heen en weer werd geslingerd bij iedere beweging van het dier, wiens machtige schreden de tent op zijn rug hevig deed schommelen, was onbeschrijfelijk treurig, ja, bijna angstverwekkend. Inderdaad kwam de vrees op, dat de bruid in het volgende oógenblik zou neerstorten. Die vrees deelde waarschijnlijk ook het kamermeisje dat achter haar stond, want zij greep de bruid bij de schouders en boog zich over haar heen om haar eenige bemoedigende woorden in het oor te fluisteren.

Ik werd als verlamd door een verpletterenden schrik, toen ik in het vermeende kamermeisje Medini herkende. En nog eer mij dit volkomen helder was geworden, had Satagiras bruid haar hoofd opgelicht.

Het was mijn Vasitthi.

TWAALFDE HOOFDSTUK. 'Bij het graf van den heiligen Vajacravas.

Ja, zij was het. Het was niet mogelijk mij in deze trekken te vergissen — en toch geleken zij niet haar; ja, geleken in werkelijkheid op niets wat ik ergens gezien

De Pelgrim Kamanita 6

Sluiten