Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer te leggen op het graf van mijn beroemden vriend. Maar in tegenstelling van alle andere beden die op deze plaats afgezonden waren, gingen de mijnen er van uit, dat hij ons zou voeren in de armen van de eerste de beste rooverbende, bij wie ik mij met zijn hulp wilde aansluiten en wier aanvoering ongetwijfeld weldra in mijn handen zou komen.

Inmiddels zou het zich weldra uitwijzen dat mijn geleerde en thans ook heilige vriend zich vergist had met in de meening te verkeeren dat een rooverconstellatie over mijn geboorte had geschenen. Want den geheelen weg, tot Ujjeni toe, troffen wij niet het minste spoor van roovers aan, ofschoon nauwelijks een week nadat wij een groot bosch op de grens van Avanti doorgetrokken waren, aldaar een karavaan, die wij buiten Ujjeni ontmoet hadden, door roovers werd overvallen.

Voor mij is^ het een bron van wonderlijke overdenkingen geweest, dat het blijkbaar aan een zuiver toeval te wijten was, dat ik in de burger maatschappij bleef, in plaats van over te gaan tot het rooversleven, hetwelk mijn hart zoo vurig begeerde.

Misschien leidt ook wel een van Kalis nachtelijke paden naar den pelgrimsweg, evenals onder de honderden van aderen die van het hart uitgaan, er een is, die zooals men zegt, naar het hoofd gaat en langs welke de ziel bij den dood het hchaam verlaat. In dit geval zou ik, zelfs al was ik een roover geworden, toch op het oógenblik een pelgrim kunnen zijn en op weg naar het eindpunt der verlossing. En wanneer een mensch eenmaal dat punt genaderd is, worden immers al zijn

Sluiten