Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelde mij nu in staat, zonder al te groote roekeloosheid, bij mijn ondernemingen door te zetten, wat een ander niet had durven wagen. Dergelijke gelegenheden zocht ik nu voor mij alleen en gaf mij niet meer af met gewone zaken.

Wanneer ik dan een groote karavaan naar een stad had gebracht, waar in maanden geen andere had kunnen doordringen, daar juist in dien tijd sterke rooverbenden de streek onveilig maakten, vond ik er de bewoners zoo verlangend naar mijn koopwaar, dat ik ze dikwijls met een tienvoudige winst kon afzetten. En dit was nog niet alles. Een onschatbaar voordeel had ik van mijn kennis: hoe men voor omkooping toegankelijke ambtenaren van hoogeren en lageren rang kan onderscheiden, benevens de berekening van de daartoe passende geldsommen. Wat ik in den loop van enkele jaren door een behendige toepassing van dien wenk verdiend heb, was op zichzelf al reeds een klein vermogen.

Op deze wijze ging het eenige jaren door, onder een gezonde afwisseling van de vele genoegens die mijn vroolijke geboortestad aanbood, met gevaarvolle reizen die overigens, ondanks allen ernst, geenszins het aangename element uitsloten. Want in de vreemde steden nam ik bij voorkeur mijn intrek bij een of andere hetaire, bij wie ik gewoonlijk een aanbeveling had van een gemeenschappelijke vriendin te Ujjeni en die bij gelegenheid ook wel eens mijn koopmansaangelegenheden op een voor mij buitengewoon voordeehge wijze wist in te leiden.

Op zekeren dag, terwijl het nog vroeg in den

Sluiten