Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stem zoo zoet als het gezang van den kokila. Haar dijen verheugen het hart als een paar pisangstammen en bezwaard met haar gevulde heupen heeft zij een gang als van een flamingo. Je kunt dus onmogelijk iets tegen haar in te brengen hebben.

Inderdaad, ik had ook niet veel tegen haar in te brengen — of het zou dan moeten zijn, dat haar veelzijdige bekoorlijkheden, die mij op zulk een poëtische wijze waren aangeprezen, mij volkomen koud heten. En ik beken, dat van alle bruiloftsceremoniën de minst bezwaarlijke die was, welke ons voorschreef drie nachten te zamen door te brengen, zonder elkander aan te raken, terwijl wij op den grond sliepen en hethuisvuur moesten onderhouden, zonder in dien tijd iets temogen gebruiken wat scherp of gekruid was.

Een echtgenoote, die u onverschillig is, o broeder, maakt het verblijf in huis niet aantrekkelijk en de woning niet gezellig; zoodoende ging ik dan nu nog gewilliger op reis den te voren en hield mij in de Wschenpoozen ijverig bezig met mijn zaken, ten gevolge waarvan mijn rijkdom nog steéds toenam.

Inmiddels wilde ik als gezinshoofd en famihevader toch ook van dien rijkdom genieten — mijn vrouw had mij namelijk in den loop der tijden twee dochters geschonken — ook wenschte ik tegenover mijn medeburgers gaarne vertoon te maken. Ik wist daartoe in het bezit te geraken van een groote strook gronds, waar ik een zeldzaam fraai park het aanleggen en te midden daarvan een ruim huis het bouwen, voorzien van marmeren zuilen. Men beschouwde deze bezitting

Sluiten