Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben; daarbij heeft zij glad haar met slechts twee kleine lokken in den nek, die naar rechts gedraaid zijn. En van een meisje dat al deze teekens bezit, zeggen immers de wijzen dat zij vijf heldenzonen ter wereld zal brengen.

Ik verklaarde mijn vader dat ik met dit vooruitzicht volkomen tevreden was, bedankte hem voor de groote goedheid waarmede hij mijn welzijn behartigde en zeide dat ik bereid was het meisje dadelijk in huis te nemen. Want ik dacht: — als het dan toch moet!

— Dadelijk? vroeg mijn vader onthutst. Maar, mijn lieve zoon! bedwing je stormend ongeduld! Wij bevinden ons onder de zuidehjke baan van de zon. Wanneer deze godheid in haar noordelijke baan is gekomen en wij de halve maand naderen waarin de maan wassende is, dan eerst kunnen we naar een gunstigen dag uitzien voor deze handeling, maar niet eerder — niet eerder, mijn zoon! Wat zouden anders alle goede eigenschappen der bruid ons helpen?

Ik verzocht mijn vader zich daaromtrent niet ongerust te maken; ik zou wel zoo lang wachten en mij in alle opzichten door zijn vaderlijke wijsheid laten leiden. Hierop prees hij mijn gehoorzaamheid, gaf mij zijn zegen en stond toe dat ik ververschingen het brengen.

Eindelijk naderde de door mij niet bijzonder begeerde dag, waarop al de veelbelovende teekens vereenigd waren. De ceremoniën waren dezen keer nog uitgebreider. Ik had een volle veertien dagen noodig gehad om alle spreuken die ik te berde moest brengen, in te studeeren. Maar welke angsten ik tijdens die plechtig-

Sluiten