Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebt, maar wel weet ik, dat ik een uur geleden dat van Angulimala ongedeerd op zijn schouders heb gezien; ik heb dus geenszins uw spotternij verdiend — integendeel, u moest mij dankbaar zijn dat u door mij in de gelegenheid komt —

— Om een dood man onschadehjk te maken en mijzelf tot een dwaas. Vriendelijk dank!

— Zoo verzoek ik u dan tenminste in aanmerking te nemen dat het hier niet te doen is om het eerste het beste eigendom, maar om een huis en een tuinaanleg, die onder de wonderwerken van Ujjeni gerekend worden, zoodat het zelfs onzen allergenadigsten koning behaagd heeft, het met de grootste bewondering in oogenschouw te hebben genomen. Hij zal u niet dankbaar zijn, als Angulimala een van de merkwaardigheden zijner hoofdstad verwoest zal hebben.

— O, daar behoef ik mij geen zorg over te maken, gaf de onbeschaamde lachend ten antwoord. Volg mijn raad: ga naar huis, kalmeer je door een slaapje en verontrust je er niet langer over. Bovendien, het is alles een gevolg van het feit, dat je je te Kosambi in een galant avontuur hebt gestoken en dwaas genoeg waart om niet te willen luisteren naar wat ik je voorhield aangaande de terugreis. Indien je toen mijn raad gevolgd had, zou je nooit in Angulimalas handen zijn gevallen en bijgevolg nu niet geplaagd worden door een noodelooze vrees. Ook heeft je omgang met dit rooverpak geen bijzonder gunstigen invloed gehad op je zedelijk gedrag; wat iedereen hier in Ujjeni genoeg heeft kunnen waarnemen.

Sluiten