Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil ik u als wedergave voor uw vertelling Buddha's leer verklaren.

— Het schikt mij volkomen, o broeder, en ik bid u zulks te doen.

— Zoo luister dan, pelgrim, en geef wel acht op mijn woorden.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK. De meester.

En Buddha sprak:

De Volmaakte, broeder, de volkomen ontwaakte, heeft te Benares, bij den Zienersteen in het Gazellenbosch, zijn leer de wereld ingezonden. En zich daartegen te verzetten vermag geen asceet en geen priester, geen god en geen duivel, geen enkel wezen in de geheele wereld. Het is de ontsluiering, de openbaring van de vier heilige waarheden. Welke vier?

De heilige waarheid omtrent het lijden, de heilige waarheid omtrent het ontstaan van het lijden, deheihge waarheid omtrent de verlossing van het hjden, de heihge waarheid omtrent den weg die leidt tot de verlossing van het hjden.

Wat is dan, broeder, de heilige waarheid omtrent het lijden?

Geboorte is lijden, ouderdom is hjden, ziekte is hjden, de dood is lijden; kommer, jammer, smart, hartzeer en

Sluiten